اطلاعات کسب و کار
فناوری اطلاعات ایرانیان
تهران
تلفن تماس:  ۸۸۸۹۴۶۶۰ - 021
سایت:  http://iritco.ir