اطلاعات شغل (آگهی استخدام)
برنامه نویس طراحی و پیاده سازی فرآیند در سامانه مدیریت فرآیند بیزاجی طلایی
آگهی استخدام
نوع شغل: تمام وقت
مجموعه: نرم افزار
زیرمجموعه: کارشناس تولید اپلیکیشن و نرم افزار
ارسال شده: 1401-10-14
وضعیت شغل
تاریخ شروع آگهی: 1401-10-14
تاریخ انقضاء آگهی: 1401-12-14
توضیحات کامل

تخصصهای کارشناس برنامه نویس سامانه مدیریت فرآیند بیزاجی  bpms – bizagi

  1. برنامه نویس با تجربه در زمینه طراحی و پیاده سازی فرآیند در سامانه مدیریت فرآیند بیزاجی
  2. تسلط بر استاندارد مدلسازی فرآیندها bpmn2
  3. تسلط بر برنامه نویسی sql  و MS SQL SERVER 201X
  4. تسلط بر زبانهای برنامه نویسی  C#  و APS.NET

تهران  تلفن تماس: 48252312  ایمیل: omidvar@ripi.ir  ، 09125945129

 

ارسال رزومه به کارفرما