سرور و دیتاسنتر

لیست سوالات استخدامی کارشتاس سرور و متخصص راه اندازی دیتاسنتر که در روز مصاحبه شغلی از مهندس مرکز داده Data Center و نیروی پشتیبان سرویسها و سرورهای این حوزه پرسیده می شود