آیتم های من
آمار و ارقام کلی
رزومه تایید شد
جدیدترین روزمه
کارشناس مانیتورینگ
تجربه و سوابق کاری : 2-5 سال
مجموعه : مهندسی شبکه
شبکه و امنیت
تجربه و سوابق کاری : 10 سال به بالا
مجموعه : امنیت شبکه و اطلاعات
کارشناس سخت افزار و شبکه
تجربه و سوابق کاری : 5 تا 10 سال
مجموعه : مهندسی شبکه
ادامه مطلب...
رزومه تایید شد
رکوردی یافت نشد
ادامه مطلب...