آیتم های من
آمار و ارقام کلی
رزومه تایید شد
جدیدترین روزمه
کارشناس کامپیوتر
تجربه و سوابق کاری : 1 تا 2 سال
مجموعه : نرم افزار
شبکه کامپیوتر
تجربه و سوابق کاری : 2-5 سال
مجموعه : مهندسی شبکه
برنامه نویس
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : برنامه نویس
ادامه مطلب...
رزومه تایید شد
رکوردی یافت نشد
ادامه مطلب...