آیتم های من
آمار و ارقام کلی
رزومه تایید شد
جدیدترین روزمه
کارشناس شبکه
تجربه و سوابق کاری : 5 تا 10 سال
مجموعه : مهندسی شبکه
تهران
کارآموز برنامه نویسی
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : برنامه نویس
Network Administrator
تجربه و سوابق کاری : 10 سال به بالا
مجموعه : مهندسی شبکه
تهران
ادامه مطلب...
رزومه تایید شد
رکوردی یافت نشد
ادامه مطلب...