آیتم های من
آمار و ارقام کلی
رزومه تایید شد
جدیدترین روزمه
طراح سایت
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : وب سایت و سئو
کامپیوتر
تجربه و سوابق کاری : بی سابقه
مجموعه : نرم افزار
تهران
کامپیوتر
تجربه و سوابق کاری : بی سابقه
مجموعه : نرم افزار
ادامه مطلب...
رزومه تایید شد
رکوردی یافت نشد
ادامه مطلب...