آیتم های من
آمار و ارقام کلی
رزومه تایید شد
جدیدترین روزمه
حسابداری
تجربه و سوابق کاری : 2-5 سال
مجموعه : نرم افزار
تبریز
شبکه
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : مهندسی شبکه
علوم و مهندسي صنايع غذايي
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : کسب و کار و تبلیغات
تهران
ادامه مطلب...
رزومه تایید شد
رکوردی یافت نشد
ادامه مطلب...