آیتم های من
آمار و ارقام کلی
رزومه تایید شد
جدیدترین روزمه
آموزش و تکنولوژی
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : مدرس دوره آموزشی
برنامه‌نویس
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : برنامه نویس
وردپرس
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : وب سایت و سئو
اصفهان
ادامه مطلب...
رزومه تایید شد
رکوردی یافت نشد
ادامه مطلب...