آیتم های من
آمار و ارقام کلی
رزومه تایید شد
جدیدترین روزمه
مهندس شبکه
تجربه و سوابق کاری : 2-5 سال
مجموعه : مهندسی شبکه
قم
دانشجوی کامپیوتر گرایش نرم افزار
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : نرم افزار
تایپیست، ادمین تلگرام، ادمین اینستاگرام
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : کسب و کار و تبلیغات
ادامه مطلب...
رزومه تایید شد
رکوردی یافت نشد
ادامه مطلب...