آیتم های من
آمار و ارقام کلی
رزومه تایید شد
جدیدترین روزمه
کارآموز شبکه های کامپیوتری
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : مهندسی شبکه
کارآموز شبکه
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : مهندسی شبکه
برنامه نویس دلفی
تجربه و سوابق کاری : 5 تا 10 سال
مجموعه : برنامه نویس
ادامه مطلب...
رزومه تایید شد
رکوردی یافت نشد
ادامه مطلب...