اطلاعات کسب و کار
زعفرانت
قائن
نام آگهی دهنده: سید محمد صادق هاشمی
تلفن تماس: 05632522422
آدرس: خراسان جنوبی، قائنات (قائن)، خیابان مهدیه، بین مهدیه 1و3، ساختمان زعفرانت