اطلاعات کسب و کار (شرکت)
شرکت افرا دیتا
تهران
تلفن تماس:  ۹۱۳۰۶۰۵۰ - 021