پکیج ها
پکیج رایگان کارجو رایگان
رزومه مجاز: 1
جستجوی شغل (آگهی استخدام):
کاور مجاز: 1
ذخیره جستجوی شغل:
رزومه های ویژه: 0 ( 0 روز )
رزومه های طلایی: 0 ( 0 روز )
تایید شغل (ارسال رزومه): 5
پکیج یک ماهه کارجو 10000 تومان
رزومه مجاز: 2
جستجوی شغل (آگهی استخدام):
کاور مجاز: 2
ذخیره جستجوی شغل:
رزومه های ویژه: 1 ( 30 روز )
رزومه های طلایی: 0 ( 0 روز )
تایید شغل (ارسال رزومه): نامحدود
پکیج سه ماهه کارجو 20000 تومان
رزومه مجاز: 3
جستجوی شغل (آگهی استخدام):
کاور مجاز: 3
ذخیره جستجوی شغل:
رزومه های ویژه: 3 ( 90 روز )
رزومه های طلایی: 3 ( 90 روز )
تایید شغل (ارسال رزومه): نامحدود
پکیج یک ساله کارجو 40000 تومان
رزومه مجاز: نامحدود
جستجوی شغل (آگهی استخدام):
کاور مجاز: نامحدود
ذخیره جستجوی شغل:
رزومه های ویژه: نامحدود ( 365 روز )
رزومه های طلایی: نامحدود ( 365 روز )
تایید شغل (ارسال رزومه): نامحدود
نتایج 1 تا 4 از کل 4 نتیجه