آیتم های من
آمار و ارقام کلی
رزومه تایید شد
جدیدترین روزمه
مهندس فناوری اطلاعات
تجربه و سوابق کاری : 10 سال به بالا
مجموعه : شبکه کامپیوتری
تهران
IT - امنیت اطلاعات
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : فناوری اطلاعات (IT & ICT)
تایپ
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : کسب و کار
ادامه مطلب...
رزومه تایید شد
رکوردی یافت نشد
ادامه مطلب...