پکیج ها
پکیج رایگان کارفرما رایگان
کسب و کار (شرکت) مجاز: 2
شغل (آگهی استخدام) مجاز: 3
نمایش رزومه در حالت جزئیات: 0
جستجوی رزومه:
کسب و کار (شرکت) ویژه: 0 ( 0 روز )
کسب و کار (شرکت) طلایی: 0 ( 0 روز )
شغل (آگهی استخدام) ویژه: 0
شغل (آگهی استخدام) طلایی: 0
ذخیره جستجوی رزومه:
پکیج یک ماهه کارفرما 15000 تومان
کسب و کار (شرکت) مجاز: 2
شغل (آگهی استخدام) مجاز: 3
نمایش رزومه در حالت جزئیات: نامحدود
جستجوی رزومه:
کسب و کار (شرکت) ویژه: 2 ( 30 روز )
کسب و کار (شرکت) طلایی: 0 ( 0 روز )
شغل (آگهی استخدام) ویژه: 3
شغل (آگهی استخدام) طلایی: 0
ذخیره جستجوی رزومه:
پکیج سه ماهه کارفرما 30000 تومان
کسب و کار (شرکت) مجاز: 3
شغل (آگهی استخدام) مجاز: 5
نمایش رزومه در حالت جزئیات: نامحدود
جستجوی رزومه:
کسب و کار (شرکت) ویژه: 3 ( 90 روز )
کسب و کار (شرکت) طلایی: 3 ( 90 روز )
شغل (آگهی استخدام) ویژه: 5
شغل (آگهی استخدام) طلایی: 5
ذخیره جستجوی رزومه:
پکیج یک ساله کارفرما 60000 تومان
کسب و کار (شرکت) مجاز: نامحدود
شغل (آگهی استخدام) مجاز: نامحدود
نمایش رزومه در حالت جزئیات: نامحدود
جستجوی رزومه:
کسب و کار (شرکت) ویژه: نامحدود ( 365 روز )
کسب و کار (شرکت) طلایی: نامحدود ( 365 روز )
شغل (آگهی استخدام) ویژه: نامحدود
شغل (آگهی استخدام) طلایی: نامحدود
ذخیره جستجوی رزومه:
نتایج 1 تا 4 از کل 4 نتیجه