آیتم های من
آمار و ارقام کلی
رزومه تایید شد
جدیدترین روزمه
متخصص شبکه
تجربه و سوابق کاری : 10 سال به بالا
مجموعه : امنیت شبکه و اطلاعات
تهران
it
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : امنیت شبکه و اطلاعات
برنامه نویس پایتون
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : امنیت شبکه و اطلاعات
ادامه مطلب...
رزومه تایید شد
رکوردی یافت نشد
ادامه مطلب...