آیتم های من
آمار و ارقام کلی
رزومه تایید شد
جدیدترین روزمه
مهندس فرانت اند
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : نرم افزار
مهندس ک
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : نرم افزار
کارآموز شبکه
تجربه و سوابق کاری : بی سابقه
مجموعه : نرم افزار
ادامه مطلب...
رزومه تایید شد
رکوردی یافت نشد
ادامه مطلب...